Αποσκληρυντές

Αποσκλήρυνση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό. Τα άλατα είναι σε γενικές γραμμές ανεπιθύμητα επειδή αλλοιώνουν το νερό και δημιουργούν επικαθίσεις στις συσκευές του σπιτιού. Έτσι, χρησιμοποιούμε μία κατιονική ρητίνη σε κύκλο νατρίου, η οποία δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου και τα αντικαθιστά με νάτριο και κάλλιο.

Όταν η ρητίνη εξαντλείται πρέπει να κάνουμε αναγέννηση. Αυτό το πετυχαίνουμε αν την αναμίξουμε με κορεσμένο διάλυμα νατρίου (NaCl). Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από το δοχείο όπου μπαίνει η ρητίνη, την αυτόματη βαλβίδα ελέγχου και το δοχείο όπου πραγματοποιείται η ανάμιξη.
Οι αποσκληρυντές χωρίζονται σε χρονικούς και ογκομετρικούς, ανάλογα με τον τρόπο που κάνουν την αναγέννηση. Στους χρονικούς, η αναγέννηση προγραμματίζεται από μια ηλεκτρονική κεφαλή ώστε να γίνεται συγκεκριμένη ώρα και μέρα της εβδομάδας, ανάλογα με την ποσότητα των αλάτων στην περιοχή σας. Στους ογκομετρικούς, η αναγέννηση γίνεται με βάση την κατανάλωση νερού.
600.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. Διαθέτει 12,50 λίτρα ρητίνης


800.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. 25 λίτρα ρητίνη


850.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. 25 λίτρα ρητίνη


900.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. Διαθέτει 50 λίτρα ρητίνη.


1,150.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. Διαθέτει 75 λίτρα ρητίνη


1,450.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. Διαθέτει 100 λίτρα ρητίνη


1,500.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό. Παρέχει συνέχεια νερό χωρίς να διακόπτεται η ροή. 25 λίτρα ρητίνη η κάθε φιάλη


1,850.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό. Παρέχει συνέχεια νερό χωρίς να διακόπτεται η ροή. 50 λίτρα ρητίνη η κάθε φιάλη


2,250.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό. Παρέχει συνέχεια νερό χωρίς να διακόπτεται η ροή. 75 λίτρα ρητίνη η κάθε φιάλη


2,750.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό. Παρέχει συνέχεια νερό χωρίς να διακόπτεται η ροή. 100 λίτρα ρητίνη η κάθε φιάλη


2,800.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. Διαθέτει 200 λίτρα ρητίνη


3,300.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό του σπιτιού σας. Χαρίζει παράταση ζωής στις ηλεκτρικές σας συσκευές. Διαθέτει 300 λίτρα ρητίνη


3,850.00 (με ΦΠΑ)  
_in_stock

Αφαιρεί τα άλατα από το νερό. Παρέχει συνέχεια νερό χωρίς να διακόπτεται η ροή. 150 λίτρα ρητίνη η κάθε φιάλη

Τί λένε οι πελάτες μας

Skroutz Partner

Χρήσιμα