2310 383 588
Θεσσαλονίκη

210 27 55 681
Αθήνα

210 411 6497
Πειραιάς

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 21:00, Σάββατο 09:00 - 17:00

Ξένες Γλώσσες:

Φίλτρο νερού για ψυγείο Whirlpool. Primato SBS-002

Δεν υπάρχει απόθεμα
SBS-002
55.00
(με ΦΠΑ)

Ταιριάζει σε διάφορα μοντέλα Whirlpool Που διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο νερού.

+
  • Κόστος αποστολής
  • Ταιριάζει σε ψυγεία Whirlpool, Ariston και Indesit. Δείτε προσεκτικά τη φωτογραφία για να βεβαιωθείτε ότι είναι το σωστό φίλτρο για το ψυγείο σας.
  • Διαθέτει πιστοποίηση NSF 42 που βεβαιώνει ότι αυτό το φίλτρο μπορεί να μειώσει το χλώριο.
  • Ταιριάζει σε διάφορα ψυγεία Whirlpool και Maytag που διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο νερού.
  • Είναι επίσης γνωστό ως 481281729632
  • Γρήγορη αλλαγή φίλτρου

Είναι διασυμβατό με τα ακόλουθα μοντέλα φίλτρων:

20 RID4 EXPRESSO 20BIL4 20RBD3L 20RBD4ABK 20RBD4L
20RID3L 20RID4 20RUD3L 20RUD3S 20RUD4L
20RWD3L 20SIL4 20TBL4 20TIL4 20TML4
25 RID4 PT 25 RWD4 PT 25RID4 25RID4PT 25RWD4
ARZ 740 B FRSS36AF25 FRWW36AF25 S25BRWW20 WSC 5553
WSC 5555 WSC5553 WSE 5521 WSE 5530 S WSE 5531
WSN 5554A

Ταιριάζει στα εξής ψυγεία Whirlpool:

858615815000S20DRBB32-A/G858615815001S20DRSB33S20DRSB33-A/G
858615815010S20DRSB33-A/G858615815011S20DRSS33-A/G858615815020
S20DRSS33-A/G858615815021S20DRSS33-A/G858615815022S20DTSB33-A/G
858615715000S20DTSB33-A/G858615715001S20DTSB33-A/G858615715002
S20E20BIL4A858617915000S20EFII23-A858616415000S20EFII23-A
858616415001S20ERAA32S20ERAA32-A/G858616215000S20ERAA32-A/G
858616215001S20ERAA32-A/G858616238000S20ERAA32-A/G858616238001
S20ERSS33-A/H858619015000S20ERSS33-A/H858619015001S22DDSS23-A/G
858616015000S22DFSS30-A/G858616015001S25BIHS858616515000
S25BRSB31-A/G858616615020S25BRSB31-A/G858616615021S25BRSB31-A/G
858616615022S25BRSS31S25BRSS31-A/G858616615010S25BRSS31-A/G
858616615011S25BRSS31-A/G858616615012S25BRWW20S25BRWW20-A/G
858616615000S25BRWW20-A/G858616615001S25BRWW20-A/G858616615002
S25CCSS31-A/UK858622515000S25DRBB33-A/G858616815000S25DRBB33-A/G
858616815001S25DRBB33-A/G858616815002S25DRSS33-A/G858616815010
S25DRSS33-A/G858616815011S25DRSS33-A/G858616815012US20DRSB22
858671315000WSC5533AX858645315010WSC5553WSC5553AN
858645615000WSC5553AX858645615010WSC5555AN858646015010
WSC5555AX858646015000WSE5530 SWSE5530N
858645815020WSE5530S858645815000WSE5530X858645815010
WSN5554Awsn5554a85864351501020 RID4 EXPRESSO
20BIL420RBD3L20RBD4ABK20RBD4L20RID3L
20RID420RUD3L20RUD3S20RUD4L20RWD3L
20SIL420TBL420TIL420TML425 RID4 PT
25 RWD4 PT25RID425RID4PT25RWD4ARZ 740 B
FRSS36AF25FRWW36AF25S25BRWW20WSC 5553WSC 5555
WSC5553WSE 5521WSE 5530 SWSE 5531WSN 5554A
858672601000ARZ735/S858673501020ARZ737/B858673701010
ARZ740/S858674001020ARZ767/S858676701000ARZ767/SSFC
858676715000US20DRSB22858671315000858615815021S20DRSS33-A/G
858615815022S20DTSB33-A/G858615715000S20DTSB33-A/G858615715001
S20DTSB33-A/G858615715002S20E20BIL4A858617915000S20EFII23-A
858616415000S20EFII23-A858616415001S20ERAA32S20ERAA32-A/G
858616215000S20ERAA32-A/G858616215001S20ERAA32-A/G858616238000
S20ERAA32-A/G858616238001S20ERSS33-A/H858619015000S20ERSS33-A/H
858619015001S22DDSS23-A/G858616015000S22DFSS30-A/G858616015001
S25BRSB31-A/G858616615020S25BRSB31-A/G858616615021S25BRSB31-A/G
858616615022S25BRSS31S25BRSS31-A/G858616615010S25BRSS31-A/G
858616615011S25BRSS31-A/G858616615012S25CCSS31-A/UK858622515000
S25DRBB33-A/G858616815000S25DRBB33-A/G858616815001S25DRBB33-A/G
858616815002S25DRSS33-A/G858616815010S25DRSS33-A/G858616815011
S25DRSS33-A/G858616815012US20DRSB22858671315000WSC5533AX
858645315010WSC5553WSC5553AN858645615000WSC5553AX
858645615010WSC5555AN858646015010WSC5555AX858646015000
WSE 5521WSE 5530 SWSE 5531WSE5530N858645815020
WSE5530S858645815000WSE5530X858645815010wsn5554a
85864351501020 RID4 EXPRESSO20BIL420RBD3L20RBD4ABK
20RBD4L20RID3L20RID420RUD3L20RUD3S
20RUD4L20RWD3L20SIL420TBL420TIL4
20TML425 RID4 PT25 RWD4 PT25RID425RID4PT
25RWD4ARZ 740 BFRSS36AF25FRWW36AF25S25BRWW20
WSC 5533WSC 5553WSC 5555WSC5553WSE 5521
WSE 5530 SWSE 5531WSN 5554A

Δε βρέθηκαν Κριτικές

Τι λένε οι πελάτες μας

Δωρεάν αποστολή
για αγορές άνω των 50€

2310 383 588 | 210 27 55 681 | 210 411 6497
Για ό, τι χρειάζεστε!